loadding

Đề xuất giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ, vừa xuống 17%

Bộ Tài chính vừa có dự thảo gửi Chính phủ trình Quốc hội cho doanh nghiệp nhỏ và